Saru

About Project

Tööde mahuks on puurkaev-pumpla rekonstrueerimise projekti ja tööde teostamine. a) Puurkaevu pumba ja torustiku välja vahetamine; b) Puurkaevu veetöötlusseadmete paigaldamine koos veearvestitega; c) Filtrite pesuvee äravoolutorustiku ehitamine; d) Puurkaevu šahti rekonstrueerimine (soojustamine, veekindluse tagamine);

Share


More Projects

More Projects