Voka aleviku, veetöötlusjaama ja puurkaevude tehnoloogia ning elekterautomaatika ehitustööd, Voka alevik Toila vald, Ida-Virumaa.

About Project

Objekt: Voka,9 m3/h Puurkaev VP-2, puurkaev VP-24, veetöötlusseadme ja ll-aste pumpla paigaldamine.

Share


More Projects

More Projects