SPRIOTECH

Spirotechi eluaegne garantii (Lifetime Guarantee) kehtib kõikidele standardsetele messingtoodetele. Laialdased garantiitingimused kehtivad ka teistele Spirotechi toodetele. See on võimalik tänu Spirotechi spetsialistide kogemustele ja pidevatele investeeringutele kvaliteeti parandamisse, uurimistegevusse, tootearendusse ja tootmisprotsessi täiustamisse.