Garantii ja taganemisõigus

Garantii

Garantii taotlemiseks võtke ühendust WATEX SIA esindajatega e-posti aadressil info@watex.eu või helistage +37167381989.


Lugege kindlasti toote kasutusjuhendit ja allpool kirjeldatud garantiitingimusi.

Garantiikohustused tühistatakse järgmistel juhtudel:

 • kui toodet on kasutatud kasutusjuhendis toodud hoiatusi järgimata;
 • kui kaupadel on nähtavad kvalifitseerimata remondi jäljed;
 • kui kauba konstruktsioonis või skeemis on tehtud muudatusi;
 • kui toote seerianumbrit on muudetud, kustutatud või seda ei ole võimalik kindlaks teha.

Garantii tühistavad vead:

 • toote sisse sattunud võõrkehade, ainete, vedelike, putukate põhjustatud kahjustused;
 • loodusõnnetustest, tulekahjust, kodustest teguritest, juhuslikest välisteguritest (elektrivõrgu pinge kiire muutumine jne), samuti õnnetustest põhjustatud kahju;
 • kahju, mis on põhjustatud toite-, telekommunikatsiooni- ja kaabelvõrgu jõudlusstandardite ning muude väliste tegurite eiramisest;
 • kahjustused, mis on põhjustatud mittestandardsete või madala kvaliteediga kulumaterjalide, varuosade, komponentide, tarvikute, tarvikute, erinevat tüüpi kandjate kasutamisest.
 • Garantii ei kehti: kulumaterjalidele, tarvikute komplektidele ja akudele, kui selline asendamine on ette nähtud konstruktsioonis ja see ei hõlma toote demonteerimist.

Watex SIA ei vastuta kahju eest, mida toode võib otseselt või kaudselt põhjustada inimestele, lemmikloomadele või varale.

Taganemisõigus

 • Kliendil on õigus Kauguslepingust põhjuseta taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates tellimuse kättesaamise hetkest. Taganemisõiguse kasutamiseks peab klient Müüjat selgelt kirjalikult teavitama Kauglepingust taganemisest 14 kalendripäeva jooksul alates hetkest, mil Klient on tellimuse kätte saanud, saates e-kirja aadressile info@watex.eu või posti teel Ganību dambi 27 k-5, Riia LV-1005, Läti või pöördudes WATEXi kliendikonsultandi poole telefonil 67381989, et selgitada välja edasised taganemisõiguse teostamise toimingud.
 • Klient peab tagastama kauba Müüja klienditeeninduskeskusesse aadressil Ganību dambis 27 k-5, Riia LV-1005, Läti hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates taganemisõiguse kasutamisest teatamisest.

Taganemisõigus tühistatakse järgmistel juhtudel:

 • kui toode on kasutatud, määrdunud, kahjustatud või paigaldusjälgedega;
 • kui toodet ei ole tagastatud Müüja klienditeeninduskeskusesse täies ja originaalvarustuses (sh originaalpakendis).
 • kui taganemisõiguse kasutamise avaldust ei ole saadetud Müüja juriidilisele aadressile või e-posti aadressile 14 kalendripäeva jooksul alates tellimuse kättesaamisest.
 • kui kaupa ei tagastata Müüja klienditeeninduskeskusele 14 kalendripäeva jooksul pärast taganemisõiguse kasutamise avalduse saatmist Müüjale, välja arvatud juhtudel, kui see pole objektiivsetel põhjustel võimalik ja Müüjaga eelnevalt kokku leppides .