Vee kvaliteet

Ettevõte WATEX testib vee kvaliteeti 6 olulisema keemilise parameetri osas, mis mõjutavad vee kvaliteeti 54,00 EUR eest koos käibemaksuga. WATEXi veetöötluslahendusi soovitatakse peamiselt veeanalüüside tulemuste põhjal, et filtreeritud vee kvaliteet vastaks joogivee normidele. Allpool on kirjeldatud Balti riikides levinumaid veekvaliteedi näitajaid ja nende omadusi, mis kõige sagedamini mõjutavad vee kvaliteeti.

Veekatsete parameetrite selgitused:

Värvus, hägusus - Vee hägusus ja värvus sõltuvad peamiselt raua, mangaani, oksüdeeritavuse (orgaanilised ained) ja ammooniumioonide kõrgest kontsentratsioonist, samuti keskkonnareostusest (liiv, savi jne). Tarbijad aktsepteerivad värvi ilma oluliste muudatusteta. Veevarustussüsteemides tekib hägune vesi sageli pärast torustiku remonti, lahtiühendamist või puhastamist jne. Hägune vesi võib sisaldada liiva, muda, rauda, orgaanilisi aineid ja mitmesuguseid ladestusi, mis ummistavad süsteemi, mõjutavad sanitaartehnilisi seadmeid, mõõdikuid ja põhjustavad täiendavaid rõhukadusid.

 

 

Raud (> 0,2 mg / l) - rauda võib joogiveest leida kolmel erineval viisil. Lahustunud kujul - vesi on selge, sadestunud kujul - vesi on hägune, roostevärv ja kolloidne - vesi on iseloomuliku kollaka tooniga. Joogivees olev raud soodustab torujuhtmete korrosiooni ja tekitab torujuhtmetesse ladestusi, mis suurendab torujuhtmete rõhukadusid ja kahjustab veevärgiseadmeid. Edendab raudbakterite kasvu, mis aja jooksul võib ummistada veesüsteeme ja põhjustada ebameeldivaid lõhnu.

Mangaanioonid (> 0,05 mg / l) - mangaaniioonide sisalduse suurenemine vees põhjustab nõudele ja sanitaarseadmetele pruunikaspunaseid või musti ladestusi, samuti vee metallimaitset.

 

Joogivee üldkaredus - kogu kõvadus on kaltsiumi- ja magneesiumioonide kogus vees. Kohalikud ametiasutused ei ole määranud joogivee vee üldkareduse maksimaalseid lubatud piirmäärasid. Vett, mille üldkaredus on kuni 2,4 mg-ekv / l, peetakse pehmeks veeks, kuid kõrgemat kui 2,4 mg-ekv / l kõvaks veeks. Kõva vesi tekitab sademeid erinevatele kodumasinatele, kütteelementide pindadele, torujuhtmetele, kahjustades seega seadmeid ja suurendades rõhukadusid torujuhtmetes. Samuti võib kare vesi suurendada puhastus- ja pesemisvahendite kasutamist ning vähendada energiatõhusust.

 

Vesiniksulfiid - värvitu ja lenduv gaas, mis annab veele mädanenud munade ebameeldiva lõhna, kuid kui see hapnikuga pikka aega reageerib, lõhn kaob. Seda lõhna võib enamasti täheldada puuraukudes, kus vesi on anaeroobses keskkonnas (ilma hapnikuta). Maa kõrgsurve tõttu võib selle all kogunev vesiniksulfiidgaas veega seguneda.

 

 

 

Mineraliseerimine - lahustunud soolaioonide summa. Vesi, mille mineralisatsioon on alla 1 g / l, loetakse mageveeks, kuid suurema mineralisatsiooniga vett peetakse mineraalveeks. Mineraliseerimise kõrge tase võib oluliselt vähendada vee desinfitseerimisvahendite tõhusust ja soodustada torujuhtmete korrosiooni.

Leeliselisus - näitaja vee vastupidavuse kohta pH langusele happe lisamisega. Madal aluselisus suurendab pH tundlikkust. Madala aluselisusega vesi võib kiiresti muutuda kõrgelt pH -lt madalale ja seejärel uuesti tagasi tulla. Suur üldleelisus vähendab pH tundlikkust.

Naatriumioonid (<200 mg / l) - suurenenud naatriumioonid suurendavad vee mineraliseerumist ja soodustavad torujuhtmete korrosiooni. Liigne kogus naatriumioone muudab vee soolaseks.

Klooriidioonid (<250 mg / l) - kloriidioonide liigne kogus muudab vee soolaseks, mis võib anda märku, et puuraugus on osa vett mereveest (merevee sissetung). Klooriidioonid, nagu ka naatriumioonid, suurendavad vee mineraliseerumist ja vee elektrijuhtivust, suurendades seega vee sööbivust.

Sulfaatioonid (<250 mg / l) - sulfaatioonide suur sisaldus vees halvendab vee maitset, suurendab vee elektrijuhtivust ja mineraliseerumist, soodustab torude korrosiooni ja tekitab sademeid torude seintele .

Süsivesinikuioonid - Vesinikkarbonaadid on vee peamine leelisusfaktor, seega on nende omadused sarnased leelisusega. Suurenenud vesinikkarbonaadi sisaldus mõjutab vee elektrijuhtivust ja suurendab metalltorude korrosiooni. Kõrge temperatuuri mõjul põhjustavad kaltsiumi- ja magneesiumvesinikkarbonaadid kütteelementidele ladestumist ning moodustavad torujuhtme sees osakese kihi.

pH - vesi, mille pH on 0–6,5, moodustab happelise keskkonna, pH 6,5–9,5 neutraalse keskkonna ja on tarbijatele vastuvõetav, pH üle 9,5 moodustab aluselise keskkonna. Madala pH -ga vesi soodustab torude ja muude sanitaarseadmete korrosiooni, samas kui leeliseline keskkond tekitab setteid ja vähendab desinfitseerimise efektiivsust.

Elektrijuhtivus (<2500 S / cm) - suurenenud elektrijuhtivus näitab vees lahustunud soolade kõrget taset, kõrget kõvadust ja mineraliseerumist. Elektrokeemilised protsessid toimuvad kõrge elektrijuhtivusega vees, mis soodustab torujuhtmete ja muude seadmete korrosiooni.

 

Ammooniumioonid (<0,5 mg / l) - Ammooniumioonide liigne kontsentratsioon vees võib kahjustada vee maitset ja lõhna ning vähendada selle desinfitseerimise efektiivsust. Soodustab vetikate kasvu, luues torustikes ja muudes sanitaarseadmetes ladestusi, samuti määrib vett rohekaks. Suurenenud ammooniumikontsentratsioon joogivees võib viidata keskkonnareostusele veeallika allikal, reovee või põllumajandusväetiste olemasolule vees. Vee kasutamisel koos suure ammooniumioonide kogusega on oht inimeste tervisele suhteliselt tühine.

 

 

Oksüdeeritavus (<5 mg O / l ) - oksüdeeritavus viitab hapniku kogusele, mis on vajalik orgaaniliste lisandite vees oksüdeerimiseks. Suurenenud oksüdeeruvuskontsentratsioone täheldatakse põhja- ja pinnavees, kus keskkonna saasteainetel on vee kvaliteedile suur mõju, seda vähem on seda näitajat täheldatud sügavates puurkaevudes. Oksüdeeruvuse kõrge kontsentratsioon vees mõjutab vee värvi, muutes vee kollakaks või pruunikaks. Kõrge oksüdeeritavus näitab orgaanilise aine suurt saastumist vees. Orgaanilised ained puhtal kujul ei ohusta inimeste tervist, kuid need on kahjulikud koostoime kaudu raua ja mangaaniga, mis mõjutavad negatiivselt inimese seede- ja sisesekretsioonisüsteemi.

 

 

Nitraatioonid / nitritioonid (<50 mg / l / 0,5 mg / l) - näitab keskkonnareostuse mõju veeallikale või kanalisatsiooni või väetiste olemasolu vees. Kõrge nitrititase on inimestele ja loomadele, eriti imikutele mürgine. See võib siseneda kehasse nitraadina, mis on taimede kasvuks hädavajalik toitaine, ja seda saab muuta nitritiks, mis häirib hemoglobiini võimet verd hapnikuga varustada.

 

Viirused ja bakterid - patogeensed bakterid ja muud viirused on inimeste tervisele väga ohtlikud, kuid mikroorganismide väiksuse tõttu ei saa nende olemasolu vees visuaalselt hinnata. Bakterioloogiline veereostus on kõige tavalisem pinnavees (jõed, järved, tiigid, avatud kaevud).