Tööstus

Paljude tööstusprotsesside ja -objektide veekvaliteedi nõuded on hulga kõrgemad kui joogivee puhul. Watexi seadmed on võimelised täitma tööstusettevõtete kõrgeid nõudmisi ja pakkuma ülipuhast vett. Paigaldame filtrid raua eemaldamiseks, vee pehmendamiseks, ultrafiltreerimiseks ja vee magestamiseks. Projekteerime ja paigaldame süsteeme, mille tootlikkus on 1-200 m3 tunnis. Samuti pakume reagente vee puhastamiseks.

Tööstusprotsesside jaoks pakume peale standardsete Watexi lahenduste (vee magestamine, pehmendamine ja raua eraldamine veest) ka erilahendusi, projekteerimist, ehitust ja eriseadmete valmistamist.

Pöördosmoos (soolade eemaldamine veest)

Pöördosmoos (soolade eemaldamine veest)

Kõrge rõhu mõjul filtreeritakse veemolekulid läbi osaliselt vett läbilaskva membraani, sellal kui vees olevad soolad, raskmetallid, orgaanilised ühendid ja mikroorganismid jäävad koos osa veega teisele poole, selleks et juhtida need kanalisatsiooni või tsirkuleerida need uuele ringile teistkordseks filtreerimiseks. Membraanist pääseb läbi ainult puhas vesi.

Olenemata sellest, millist vett puhastatakse (kas mage-, mere- või lausa heitvett), saab tehnoloogiliste protsesside käigus vähendada kahjulike ühendite kogust vees miinimumini. Sõltuvalt membraani tüübist on puhastusaste 80-99,7%.

Watexi pöördosmoosiseadmed tagavad vee kõrge kvaliteedi, kuid on ka väga tootlikud ja kasumlikud. Need suudavad toota kuni 480 m3 puhast vett ööpäevas, mis on keskmiselt 80% töödeldavast veest.

Raua eemaldamine

Watexi tööstuslikud FA-seeria filtrid on ette nähtud vee puhastamiseks hägust, lahustunud ja oksüdeerunud rauast, mangaanist, permanganaadist, lõhnast, kollasest värvusest ja ammooniumist.

Sissetulev toorvesi õhutatakse ja hõljuvained filtreeritakse läbi kvartsliiva ja antratsiidi. Antratsiidi poorne struktuur moodustab suure aktiivse pinna, mis võimaldab filtreeritaval ainel tõhusalt imenduda ja kumuleeruda. Võrreldes teiste filtrisisudega on antratsiit kergem ja seeläbi kergemini loputatav ning kulutab vähem vett.

Watexi rauaeemaldusseadmetega on võimalik puhastada kuni 2400 m3 vett.

Pehmendamine

Watexi CMS-seeria seadmed on ette nähtud nii tööstusele kui ka nõudlikele majapidamistele.

Seade eemaldab veest karedust tekitavad soolad ning lisaks viib täielikult välja ka raua (juhul kui rauasisaldus oli algselt alla 3,0 mg/l). Filtri puhastusprotsessi käigus kasutatakse reagendina NaCli ehk soolatablette. Neid kasutatakse filtrisisu ehk ioonivahetusvaigu regenereerimiseks.

Seadme loputusvee võib suunata kanalisatsiooni või ka bioloogilisse puhastusjaama.

Praeguseks on Watex paigaldanud veepehmendusseadmeid, mille tootlikkus on 1000 m3 ööpäevas.